13 Will it make any _______ to them...

Ngữ Pháp và Từ Vựng 13.Will it make any _______ to them if we deliver...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

13.Will it make any _______ to them if we deliver their equipment tomorrow?
A. displeasure B. alteration C. difference D. conflict

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

- ***pleasure: sự không hài lòng
- alternation: sự thay phiên, xen kẽ
- conflict: sự mâu thuẫn
- diference: sụ khác biệt. trong câu này “make difference / no difference to sb” có hoặc không có sự khác biệt nào đối
với ai đó khi lựa chọn các phương án

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP