4 Oh I’m always forgetting _______ these medicines...

Ngữ Pháp và Từ Vựng 4.Oh, I’m always forgetting _______ these medicin...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

4.Oh, I’m always forgetting _______ these medicines. Is that before or after meal, Ron?
A. when to take B. what I will take with
C. on which I should take D. when I take

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chỉ có a và b là đúng về ngữ pháp trong câu này, nhưng dựa vào câu tiếp theo thì đáp án là a
- “to be + always + v-ing”: phàn nàn về thói quen không tốt nào đó.
eg: you’re always coming late for school!

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP