The first A world championship B of windsurfing...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The first (A)world championship (B)of windsurfing...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The first (A)world championship (B)of windsurfing held (C)in 1973. Windsurfing first became an (D)Olympic
sport in 1984 for men and 1992 for women.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

câu 66
đáp án c.held
giải thích: => was held:
· hold sth: tổ chức cái gì
eg: we hold a party to congratulate his success.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP