9: In my _______ freedom of the press...

Ngữ Pháp và Từ Vựng 9: In my _______, freedom of the press must be ma...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(dạng 3: ngữ pháp)
đáp án c. view
giải thích
· in one‟s view = in one‟s opinion: theo ý kiến ai đó (một cách dùng để đưa ra ý kiến trong văn nói và viêt)
eg: in my view/opinion, we should raise salary to promote the employees

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP