The SEA Games are A under regulation B...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The SEA Games are (A) under regulation(B)of the S...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The SEA Games are (A) under regulation(B)of the Southeast Asian Games Federation with (C)supervision (D)by
the International Ompic Committee and the Olympic Council of Asia.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án a.are
giải thích: => is
· the sea games là tên một cuộc thi đấu, chia theo chủ ngữ số ít
· under regulation: theo quy định của...
· supervision: sự giám sát

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP