Children subjected A to violence exploitation B abuse...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Children subjected (A)to violence, exploitation (...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Children subjected (A)to violence, exploitation (B), abuse and neglect are in (C)risk of death, poor physical and
mental health, HIV/ AIDS infection (D), and educational problems.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án c.in
giải thích: => under
· to be under risk of sth/doing sth: có nguy cơ
eg: our planet is under the risk of greenhouse effect.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP