I like most sports except baseball A I...

Viết Lại Câu I like most sports except baseball. A. I like most sport...

0
Viết Lại Câu

I like most sports except baseball.
A. I like most sports including baseball. B. Baseball is the sport I don‟t like.
C. I don‟t like any sports but baseball. D. The only sport I like is baseball.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án b. baseball is the sport i don‟t like.
giải thích
· except: ngoại trừ (tôi thích hầu hết các môn thể thao trừ bóng chày)
· a: thích hầu hết bao gồm cả bóng chày
· c: không thích môn nào ngoài bóng chày
· d: môn thể thao thích duy nhất là bóng chày

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP