Nobody at all came to the meeting A...

Viết Lại Câu Nobody at all came to the meeting. A. Only a few people ...

0
Viết Lại Câu

Nobody at all came to the meeting.
A. Only a few people came to the meeting. B. Not a single person came to the meeting.
C. There was almost nobody at the meeting. D. Not many people came to the meeting.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án b. not a single person came to the meeting
giải thích
· nobody at all: không một ai cả
· almost nobody: vẫn có người nhưng rất ít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP