Dissemination of information is frequently carried out via...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Dissemination of information is frequently carr...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Dissemination of information is frequently carried out via satellite - through local or nationalTV networks.
A. Dedication B. Dispersal C. Compilation D. Condensing

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án b.***persal
giải thích
· dissemination: sự gieo rắc, sự phát tán
· dispersal : sự rải rác, sự gieo vãi, sự lan truyền
· complication : sự phức tạp
· condensing : sự nén, sự ngưng tụ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP