In rural Midwestern towns of the USA the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng In rural Midwestern towns of the USA, the decisio...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

In rural Midwestern towns of the USA, the decisions that affect most residents are made atgeneral assemblies in
schools and churches.
A. gatherings B. public libraries C. concerts D. prayer services

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án a. gatherings
giải thích
· assembly: cuộc họp. hội đồng
· gathering: sự tụ tập, sự hội họp
· concert: buổi hòa nhạc
· prayer: sự cầu nguyện, lễ cầu nguyện

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP