Trees have to be pruned seasonally or annually...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Trees have to be pruned seasonally or annually to...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Trees have to be pruned seasonally or annually to ensure that they continue to bear fruit.
A. harvested B. trimmed C. weeded D. fertilized

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án b. trimed
giải thích
- prune: tỉa, xén, cắt bớt eg: prune branches of trees.
- harvest: thu hoạch, gặt hái eg: harvest fruits in the garden.
- trim: xén tỉa, đẽo gọt, cắt bỏ eg: trim the bread
- weed: làm cỏ, nhổ cỏ
- fertilize: bón phân

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP