dạng 3: ngữ pháp I don‟t really...

Ngữ Pháp và Từ Vựng (dạng 3: ngữ pháp)I don‟t really _______ winter s...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

(dạng 3: ngữ pháp)I don‟t really _______ winter sports very much.
A. deal with B. face up to C. go in for D. get round to

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án d. yes, but you should be brief
giải thích
· câu hỏi hỏi xin một ít thời gian của người kia để nói chuyện hoặc gì đó
· không đồng ý thì từ chối bằng “sorry + lí do”
· đồng ý “yes,...”
· brief: nhanh chóng, ngắn gọn ( ý của người trả lời là đòng ý dành thời gian nhưng chỉ một ít)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP