“Shall we eat out tonight?” – “_______ ”...

Ngữ Pháp và Từ Vựng “Shall we eat out tonight?” – “_______.” A. That‟...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

“Shall we eat out tonight?” – “_______.”
A. That‟s understandable B. That‟s a great idea
C. It is very kind of you to invite me D. You are very welcome

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(dạng 7: giao tiếp)
đáp án b. that‟s a great idea

giải thích
đáp lại lời mời, rủ rê kiểu “shall we.../why not + v.../ why don‟t we...”
· đồng ý: “yes, let‟s!/that is a good/great,.... ideas!”
· từ chối: “no, let‟s!”

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP