The ministry didn‟t expect _____ quite such a...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The ministry didn‟t expect _____ quite such a neg...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The ministry didn‟t expect _____ quite such a negative reaction from farmers.
A. there was to be B. there to be C. there being D. there be

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(dạng 3: ngữ pháp)
đáp án b. there to be
giải thích
cấu trúc nhấn mạnh
· bình thường diễn đạt có cái gì dó tòn tại thì là “there is/are ....” nhưng khi nhấn mạnh đế sự tồn tại của nó trong
nhận thức của người khác
eg: i don‟t expect there to be a good chance for me to get this job.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP