It was wrong of you to criticize your...

Ngữ Pháp và Từ Vựng It was wrong of you to criticize your son before ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

It was wrong of you to criticize your son before his friends left.

A. If you had criticized your son after his friends had left, he wouldn’t be so upset now.
B. Your son must have been embarrassed when you criticized him in front of his friends.
C. You should have delayed criticizing your son until after his friends had gone.
D. You must be careful not to embarrass your son when he is with his friends.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

lời giải:
delay + v-ing: trì hoãn
“đó là sai lầm của bạn khi chỉ trích con trai của mình trước khi bạn bè nó đi” = ( c) “ lẽ ra bạn nên trì hoãn việc
chỉ trích con mình cho đến khi bạn nó đã đi hết”
a, b, d sai nghĩa

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP