More petrol is consumed nowadays than ten years...

Ngữ Pháp và Từ Vựng More petrol is consumed nowadays than ten years a...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

More petrol is consumed nowadays than ten years ago.
A. Not so much petrol was consumed ten years ago as nowadays.
B. Petrol consumption is going down nowadays.
C. We had more petrol ten years ago than we do nowadays.
D. We should consume as much petrol as possible.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: a
lời giải:
“xăng dầu ngày nay được tiêu thụ nhiều hơn 10 năm trước” = (a) 10 năm trước xăng dầu ko đc tiêu thụ nhiều như
ngày nay
(b) sự tiêu thụ xăng dầu đang giảm xuống → sai nghĩa
(c ) 10 năm trước, chúng ta có nhiều xăng dầu hơn bây giờ → sai nghĩa
(d) chúng ta nên tiêu thụ càng nhiều dầu càng tốt → sai nghĩa

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP