She gave in her notice She planned to...

Ngữ Pháp và Từ Vựng She gave in her notice. She planned to start her ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

She gave in her notice. She planned to start her new job in January
A. She gave in her notice, plan to start her new job in January.
B. She gave in her notice with a view to starting her new job in January.
C. Her notice was given in with an aim to start her new job in January.
D. Her notice was given in in order for her to start her new job in January.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: d
lời giải:
“sau khi lý thuyết tương đối của einstein, người ta bắt đầu cảm nhận về vũ trụ theo một cách khác” = (d) “lý
thuyết tương đối của einstein giới thiệu mọi người một cách nhìn mới về vũ trụ”
(a) lý thuyết tương đối của einstein khẳng định nhiều ý tưởng về cách vũ trụ hình thành → sai nghĩa
(b) cho đến khi lý thuyết tương đối của einstein, người biết hầu như không biết bất cứ điều gì về vũ trụ.
(c) theo lý thuyết tương đối của einstein, người ta nhận ra rằng vũ trụ đã được thay đổi liên tục.→ sai nghĩa

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP