After Einstein’s theory of relativity people began to...

Ngữ Pháp và Từ Vựng After Einstein’s theory of relativity, people beg...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

After Einstein’s theory of relativity, people began to perceive the universe in a different way.
A. Einstein’s theory of relativity confirmed many ideas about how the universe began.
B. Until Einstein’s theory of relativity, people knew hardly anything about the universe.
C. Following Einstein’s theory of relativity, people realized that the universe was changing constantly.
D. Einstein’s theory of relativity introduced people to a new manner of seeing the universe.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: b
lời giải:
“with a view to doing”: với mục đích là

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP