It was an interesting novel I stayed up...

Ngữ Pháp và Từ Vựng It was an interesting novel. I stayed up all nigh...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

It was an interesting novel. I stayed up all night to finish it.
A. I stayed up all night to finish the novel so it was interesting.
B. Unless it were an interesting novel, I would not stay up all night to finish it.
C. Though it was an interesting novel, I stayed up all night to finish it.
D. So interesting was the novel that I stayed up all night to finish it.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: d
lời giải:
cấu trúc “so. . . that” : quá đến nỗi mà
so đứng đầu câu →đảo ngữ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP