I did not read his book I did...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I did not read his book. I did not understand wha...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I did not read his book. I did not understand what the lecturer was saying .
A. What the lecturer wrote and said was too difficult for me to understand.
B. I found it very difficult to understand what the lecturer said in his book.
C. I would have understood what the lecturer was saying if I had read his book.
D. The lecturer's book which I had not read was difficult to understand.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: c
lời giải:
câu điều kiện loại 3, diễn tả điều kiện không có thật trong quá khứ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP