We arrived at the airport We realized our...

Ngữ Pháp và Từ Vựng We arrived at the airport. We realized our passpo...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

We arrived at the airport. We realized our passports were still at home.
A. It was until we arrived at the airport that we realize our passports were still at home.
B. We arrived at the airport and realized that our passports are still at home.
C. Not until had we arrived at the airport, we realized our passports were still at home.
D. Not until we arrived at the airport, did we realize that our passports were still at home.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: d
lời giải:
cấu trúc “not until” cho tới tận khi
“not until” đứng đầu câu →đảo ngữ ở vế sau

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP