I understand why you detest her I’ve finally...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I understand why you detest her. I’ve finally met...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I understand why you detest her. I’ve finally met her.
A. I understand why you don’t like her due to I’ve lastly met her
B. Now that I have finally met her, I understand why you hate her.
C. I met her and I know your feeling to her.
D. Since I finally met her, I understand why you like her.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: b
lời giải:
“now that” : diễn tả kết quả của một điều gì đó

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP