The ship went down although strenuous efforts were...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The ship went down although strenuous efforts wer...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The ship went down although strenuous efforts were made to save it.
A. exhausting B. forceful C. energetic D. half-hearted

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: d
lời giải:
strenuous (a) tích cực, đòi hỏi nhiều cố gắng,
exhausting = forceful = energetic (a) tích cực, hăng hái
half- hearted (a): nửa vời, không nhiệt tình

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP