“Why didn‟t you pay the telephone bill?” –...

Ngữ Pháp và Từ Vựng “Why didn‟t you pay the telephone bill?” – “_____...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

“Why didn‟t you pay the telephone bill?” – “_______.”
A. Yes. It was true B. Thank you for all that
C. Well, it‟s too thick D. I did

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(dạng 7: giao tiếp)
đáp án a. yes. it was true
giải thích
câu này là câu em không hiểu đáp án nên em giải thích theo cách của em
ý kiến người làm đề

· câu này mở đầu bằng “wh-“ thường không dùng “yes/no” để trả lời.
· hơn nữa, người hỏi muốn biết tại sao người kia lại chưa nộp hóa đơn điện thoại, người kia phản hồi lại bằng “i
did” có nghĩa “tôi nộp rồi mà”
· đáp án theo người làm đề là d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP