“Have you read that book that just came...

Ngữ Pháp và Từ Vựng “Have you read that book that just came out about...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

“Have you read that book that just came out about UFOs?” – “_______”
A. Sure, of course. B. Oh, I guess I did.
C. Yeah, what a waste of time! D. I haven‟t either.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(dạng 7: giao tiếp)
đáp án a. sure, of course.
giải thích
· câu của đề hỏi về người nghe đã đọc quyển sách .... chưa
· nếu đọc rồi thì thường trả lời “ sure, yes,... of course” và có thể nói thêm một ít về cuốn sách, còn chưa đọc thì
có thể đáp lại bằng việc hỏi nó có hay không,...
· what a waste of time: thật tốn thời gian
· d: haven‟t either phải xuất hiện khi câu của đề có nói đến hai cuốn sách => chưa đọc cả hai cuốn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP