Names of people in the book were changed...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Names of people in the book were changed to prese...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Names of people in the book were changed to preserve anonymity.
A. cover B. conserve C. presume D. reveal

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án d.reveal
giải thích
· preserve: bảo tồn, lưu giữ
· cover: che phủ, bao phủ/giấu, che giấu
· conserve: giữn gìn, duy trì
· presume: cho là, coi ***à
· reveal : tiết lộ, công khai

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP