Câu 56:The eldest one of his three daughters...

Viết Lại Câu Câu 56:The eldest one of his three daughters has graduat...

0
Viết Lại Câu

Câu 56:The eldest one of his three daughters has graduated from university.
A. He has three daughters; the eldest of them has graduated from university.
B. He has three daughters, the eldest of whom has graduated from university.
C. His three daughters have graduated from university.
D. His daughter, who is the eldest, has graduated from university.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án b. he has three daughters, the eldest of whom has graduated from university.
giải thích
· a: sai ngữ pháp “the eldest of them”
· c: sai nghĩa
· d: không nói được ý anh ta có 3 người con gái

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP