Their classmates are writing letters of acceptance A...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Their classmates are writing letters of acceptanc...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Their classmates are writing letters of acceptance.
A. agree B. addmission C. refusal D. confirmationv

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án c.refusal
giải thích
· acceptance: sự đồng ý, sự chấp thuận

· agree: đồng ý
· admission: sự thừa nhận, sự nhận vào, kết nạp
· refusal: lời từ chối
· confirmation: sự khẳng định

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP