The population of Singapore is approximately A 4...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The population of Singapore is approximately (A)4...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The population of Singapore is approximately (A)4.59 million. Though (B)Singapore is highly cosmopolitan
anddiversity (C), ethnic Chinese form (D)the majority of the population.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích: => diverse
· diverse ở câu này bổ ngữ cho từ “form” phía sau giống như “ethnic” cho nên không thể là danh từ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP