Education to raise awareness A of gender equity...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Education to raise awareness (A) of gender equity...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Education to raise awareness (A) of gender equity (B) should receive more than (C)consideration so that men are
encouraged to understand and share their wives‟ burdens.(D)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án c.more than
giải thích: => more
đây không phải cấu trúc so sánh hơn giữa cái này với cái khác

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP