1 Allan “Do you mind if I use...

Ngữ Pháp và Từ Vựng 1.Allan. “Do you mind if I use your dictionary?” ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

1.Allan. “Do you mind if I use your dictionary?”
Nick. “_______”
A. I’m afraid not. B. Without doubt. C. No, feel free. D. Straight ahead.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích
- “no, feel free” trả lời khi người khác muốn hỏi ý kiến bạn trước khi làm gì đó
tương tự có thể dùng “
- “i’m afraid not” thường trả lời trường hợp người khác hỏi bạn liệu cái gì đó có đúng không
eg: “i wonder if it is true that you will offer a 10% ***count if we order for qulitiy of 1000 items.”
“ i’m afraid not”
- “straight ahead”; ngay phía trước, đi thằng, có thể trả lời khi ai đó hỏi thăm đường
eg: “ could you teel me how to get this building”
“straight ahead!”

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP