17 We have organized food and water _______...

Ngữ Pháp và Từ Vựng 17.We have organized food and water _______ in Af...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

17.We have organized food and water _______ in African countries.
A. relief B. service C. distribution D. supply

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích:
- relief: sự cứu trợ, cứu viện
- service: dịch vụ
- ***tribution: sự phân phát, phân bổ
- supply: sự cung cấp

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP