20 Alex “I’ve had my purse stolen!” Bill...

Giao Tiếp 20.Alex. “I’ve had my purse stolen!” Bill. “Oh really? ____...

0
Giao Tiếp

20.Alex. “I’ve had my purse stolen!”
Bill. “Oh really? _______ How did that happen?”
A. Poor you! B. Bad luck, so. C. Never mind. D. It’s a pity.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích:
- “poor you!” để biểu thị sự thông cảm trước tình huống không may mắn, ... của người khác
- “bad luck, so.” ý là “thật đen đủi”
- “never mind”: ý chấp nhận, không bân tâm nữa của người nói trước một việc không hay, hiểu như “thôi kệ vậy”
eg: “i really don’t understand his awful attitude all the time. oh, nevermind!”
- it’s a pity: biểu đạt sự tiếc trước chuyện của người khác
eg: “i have failed the exam with a lack of 0.5 point”
“ it’s a pity!” hoặc “what a pity!”

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP