41 Fingerprints might have proved that the suspect...

Viết Lại Câu 41.Fingerprints might have proved that the suspect was a...

0
Viết Lại Câu

41.Fingerprints might have proved that the suspect was at the scene of the crime.
A. The suspect might be at the scene of the crime though his fingerprints have not been proved.
B. It was possible that fingerprints proved the presence of the suspect at the scene of the crime.
C. Fingerprints are proved to have belonged to the suspect at the scene of the crime.
D. Without doubt, the suspect was at the scene of the crime due to his fingerprints.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

41.giải thích: câu văn trong đề “những dấu vân tay đã có thể chứng minh rằng kẻ tình nghi đã có mặt tại hiện trường
vụ án”
- những đáp án a, c ,d không phù hợp về nghĩa

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP