48 One thing for sure is that war...

Ngữ Pháp và Từ Vựng 48.One thing for sure is that war brings great fe...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

48.One thing for sure is that war brings great ferocity, so no one wants to it to happen.
A. savagery B. depreciation C. disgrace D. gallantry

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích:
- ferocity: tính dữ tợn, hung ác, sự tàn bạo
- savagery: sự tàn bạo, độc ác
- depreciation: sự suy giảm giá trị
- ***grace: sự thất thế/ sự nhục nhã
- gallantry: sự can đảm, gan dạ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP