51 The supermarket hoped consumption would improve It...

Viết Lại Câu 51.The supermarket hoped consumption would improve. It l...

0
Viết Lại Câu

51.The supermarket hoped consumption would improve. It launched promotioncampaign.
A. Price reduction was expected to start shoppers into spending more in the supermarket.
B. So as to get more money spent the supermarket offered promotion.
C. With a view to increase the number of goods sold the supermarket promoted consumption.
D. In order that money would be spent on consumption, the supermarket reduced price.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích: ý của câu gốc: siêu thị đã tiến hành chiến lược xúc tiến vì họ hi vọng tăng lượng tiêu thụ
-câu a, d: không có nhắc đến việc cắt giảm giá để tăng tiêu thụ
- câu b: không phải là để kiếm được nhiều tiền
- with a view to + v: với mục đích làm gì

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP