56 A summit B network C reptile D...

Ngữ Pháp và Từ Vựng 56. A. summit B. network C. reptile D. routine

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích
- summit: / ́sʌmit/
- network: /'netwə:k/
- reptile:/'reptail/multiplane
- routine:/ru:'ti:n/

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP