A catastrophe B deliberate C centigrade D cellulose...

Ngữ Pháp và Từ Vựng A. catastrophe B. deliberate C. centigrade D. cel...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Catastrophe / kəˈtæstrəfi / (n): thảm họa, thiên tai
- Deliberate / dɪˈlɪbərət/ (adj): có chủ ý, cố ý
- Centigrade / ˈsentɪɡreɪd / (adj): độ C
- Cellulose / ˈseljuləʊs/ (n): chất xơ
ð Đáp án A (âm “e” phát âm là / i /, ác từ còn lại âm “e” không được phát âm)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP