A sandals B dental C canal D rental...

Ngữ Pháp và Từ Vựng A. sandals B. dental C. canal D. rental

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

- Sandals / ˈsændlz/ (n): dép quai hậu
- Dental / ˈdentl/(adj): thuộc về nha sĩ
- Canal /kəˈnæl/ (n): kênh đào
- Rental /ˈrentl / (n): tiền thuê nhà
ð Đáp án C (trọng âm âm tiết 2, các từ còn lại âm tiết 1)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP