His present work ______ about one million dollars...

Ngữ Pháp và Từ Vựng His present work ______ about one million dollars...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

His present work ______ about one million dollars a year.
A. takes him up B. gets him on
C. brings him in D. makes him out

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Take smb up on smt: không đồng ý với ai đó về cái gì
Eg: I must take you up on that point.
- Get on with smb: hòa hợp với ai
Eg: She's never really got on with her sister.
- Bring smb in smt: mang lại cho ai đó một số tiền
Eg: His freelance work brings him in about $20000 a year.
- Make smb out: hiểu tính cách của ai
ð Công việc hiện tại mang lại cho anh ấy 1 triệu đô la một năm
ð Đáp án C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP