Why are you always ______ that you are...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Why are you always ______ that you are one of the...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Why are you always ______ that you are one of the best journalists in the country?
A. hitting the ceiling B. blowing your own trumpet
C. pulling your leg D. finding fault with

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
- hit the ceiling/roof: bất chợt trở nên giận dữ
- blow your own trumpet : tự khen, tự tán dương khả năng vầ thành quả của mình
- pull smb’s leg: đánh lừa ai, làm ai đó tin điều gì đó không đúng
- find fault with smb/ smt: tìm kiếm lỗi của ai/ cái gì, phàn nàn về ai/ cái gì
ð Tại sao bạn luôn tự tán dương mình là một trong những phóng viên giỏi nhất cả nước?
ð Đáp án B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP