Jane: Oh it is time for me to...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Jane: Oh, it is time for me to leave, John. John:...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Jane: Oh, it is time for me to leave, John.
John: ____________________________
A. Long time no see. B. Me neither.
C. Speaking. D. So long.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
Jane: đã đến lúc tôi phải về rồi John
A. Đã lâu rồi không gặp (dùng khi nói với ai đó đã lâu không gặp)
B. Tôi không (dùng để từ chối điều gì)
C. Đang nói
D. Cũng khá lâu rồi (dùng để diễn tả việc nói chuyện với ai đó được một lúc lâu)
ð Đáp án D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP