___________ broken into when we were away on...

Ngữ Pháp và Từ Vựng ___________ broken into when we were away on holi...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

___________ broken into when we were away on holiday.
A. Thieves had our house B. We had our house
C. Our house had D. It was our house

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
- Break into: đột nhập vào đâu
Cấu trúc
Have smt done: cái gì đó bị làm sao/ chịu tác động của ai vào cái gì
Eg: She had her bag stolen.
ð We had our house broken into when we were away on holiday.
ð Chúng tôi đã bị trộm đột nhập vào nhà khi đang đi du lịch
ð Đáp án B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP