Nothing can ______the loss of the child A...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Nothing can ______the loss of the child. A. come ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
- Come up with: tìm ra cái gì/ có tiền
Eg: She came up with a new idea for increasing sales.
- Make up for: đền bù tổn thất
Eg: After all the delays, we were anxious to make up for lost time.
- Make up with smb: làm lành với ai

Eg: Has he made it up with her yet?
ð Không gì có thể đền bù được sự ra đi của đứa trẻ
ð Đáp án B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP