______ the noise and pollution in the city...

Ngữ Pháp và Từ Vựng ______ the noise and pollution in the city, the B...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

______ the noise and pollution in the city, the Browns move to the countryside.
A. Being tired of B. Be tired of C. Were tired of D. Tired of

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
Chỗ trống cần điền là mệnh đề quan hệ rút gọn khi câu có cùng chủ ngữ
ð The Browns, who are tired of the noise and pollution in the city, move to the countryside.
Mệnh đề tính từ có dạng be và tính từ/cụm tính từ:
Bỏ who, which...to be ® giữ nguyên tính từ phía sau.
ð Tired of the noise and pollution in the city, the Browns move to the countryside.
ð Đáp án D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP