The ground is wet It ______ rained last...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The ground is wet. It ______ rained last night. A...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
Modal verb have PII: diễn tả khả năng xảy ra của hành động nào đó trong quá khứ
- Must have PII: chắc chắn xảy ra
- Might have PII: có thể (khả năng thấp hơn)
ð Đất khá ẩm ướt. Chắc chắn tối qua trời đã mưa (mệnh đề 1 ám chỉ dự đoán chắc chắn)
ð Đáp án D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP