I wish you hadn’t said that A If...

Viết Lại Câu I wish you hadn’t said that. A. If only you didn’t say t...

0
Viết Lại Câu

I wish you hadn’t said that.
A. If only you didn’t say that
B. It would be nice if you hadn’t said that.
C. I hope you will not say that
D. I wish you not to say that

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải:
Wish S had PII : chỉ điều ước trái với quá khứ
Tôi ước bạn đã không nói thế
A. Ước gì bạn đã không nói thế (trái với hiện tại)
B. Sẽ thật tuyệt nếu bạn đã không nói thế (trái với quá khứ)
C. Tôi hi vọng bạn sẽ không nói thế (thì hiện tại đơn chỉ điều ước ở tương lai)
D. Tôi ước bạn không nói thế (trái với hiện tại)
ð Đáp án B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP