Question76: Diana ran into her former teacher on...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Question76: Diana ran into her former teacher on ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Question76: Diana ran into her former teacher on the way to the stadium yesterday
A. Diana’s teacher got run over while she was going to the stadium.
B. Diana’s car ran over her teacher on the way to the stadium.
C. Diana caused an accident to her teacher while she was going to the stadium.
D. Diana happened to meet her teacher while she was going to the stadium.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Question76: Giải
- Run into (v): tình cờ gặp
- Run over smb (v): làm ngã ai
Diana tình cờ gặp cô giáo cũ khi đang trên đường đến sân vận động ngày hôm qua
A. Cô giáo của Diana đâm vào cô ấy khi cô ấy đang trên đường tới sân vận động (sai nghĩa)
B. Xe của Diana đâm vào cô giáo của cô ấy trên đường tới sân vận động (sai nghĩa)
C. Diana gây ra tai nạn với cô gíao của mình khi cô ấy đang trên đường với sân vận động (sai nghĩa)
D. Diana tình cờ gặp cô giáo của mình khi cô ấy đang trên đường tới sân vận động
ð Đáp án D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP