You should have persuaded him to change his...

Viết Lại Câu You should have persuaded him to change his mind. A. You...

0
Viết Lại Câu

You should have persuaded him to change his mind.
A. You should persuade him to change his mind.
B. It was essential to persuade him to change his mind but you didn’t.
C. You persuaded him to change his mind but he didn’t listen.
D. You didn’t persuade him to change because of his mind.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
Should have PII: đáng lẽ nên làm gì (nhưng đã không làm)
Bạn đáng lẽ nên thuyết phục anh ấy thay đổi suy nghĩ
A. Bạn nên thuyết phục anh ấy thay đổi suy nghĩ (sai nghĩa)
B. Việc thuyết phục anh ấy thay đổi suy nghĩ là cần thiết nhưng bạn đã không làm thế
C. Bạn đã thuyết phục anh ấy thay đổi suy nghĩ nhưng anh ấy đã không nghe (sai nghĩa)
D. Bạn đã không thuyết phục anh ấy thay dổi bởi vì suy nghĩ của anh ấy (sai nghĩa)
ð Đáp án B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP