“I’m very sorry for what happened but you...

Viết Lại Câu “I’m very sorry for what happened but you will just have...

0
Viết Lại Câu

“I’m very sorry for what happened but you will just have to accept the truth.” Laura said to
her friend.
A. Laura took the responsibility for what had happened.
B. Laura didn’t mean to tell the truth.
C. Laura apologized to her friend for what had happened.
D. Laura consoled her friend.

3 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
C

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận
-1
C

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP